august 22

David Hume om tanken

Maleri: filosof David Hume (1711 - 1851)
Maleri: filosof David Hume (1711 - 1851)

Intet kan for en første betragtning synes mere ubegrænset end tanken, der ikke blot undslipper menneskets magt og autoritet, men endog ikke er bundet af naturen og virkeligheden. At danne uhyrer og sammensætte uforenelige former for væsener koster ikke fantasien mere besvær end at forestille sig det mest almindelige og velkendte ting.

Og mens legemet er henvist til én planet, som det kryber på med smerte og vanskelighed, så kan tanken på et øjeblik føre os til universets fjerneste egne, eller endda uden for universet til det ubegrænsede kaos, hvor alt eksisterer ganske uordnet. Hvad man aldrig har set eller talt om, kan man alligevel forestille sig, og ej heller er der noget, der overstiger tankens formåen, undtagen det, som medfører en absolut selvmodsigelse.

Men selv om vor tanke synes at besidde denne ubegrænsede frihed, finder vi ved nærmere undersøgelse, at den i virkeligheden befinder sig inden for meget snævre grænser, og at al bevidsthedens skaberkraft ikke er andet end evnen til at sammensætte, omflytte, forøge og formindske det stof, som vore sanser og erfaring har forsynet os med.

Når vi tænker på et gyldent bjerg, forbinder vi kun to ikke-selvmodsigende forestillinger, “gylden” og “bjerg”, som vi har haft kendskab til tidligere. Vi kan forestille os en dydig hest, fordi vi på grundlag af vor egen følelse kan forestille os dyden; og denne dyd kan vi forene med en hests figur og form, et dyr, som er os velkendt.

Kort sagt: Al tænkningens stof er afledt af den ydre eller indre sansning. Blandingen og sammensætningen af dette tilfalder alene bevidstheden og viljen. Eller for at udtrykke mig i filosofisk terminologi – alle vore forestillinger eller indtryk eller mere livlige oplevelser.

Citat af David Hume (26. april 1711 – 25. august, 1776) af En undersøgelse af den menneskelige erkendelse (udgivet 1748)

august 18

David Hume om mistanke

Maleri: David Hume, filosof
Maleri: David Hume, filosof

Vi nærer mistanke over for enhver kendsgerning når vidner modsiger hinanden, når de blot er nogle få stykker eller af en noget tvivlsom karakter og når de har en interesse i at hævde det de hævder, når de tøvende – eller omvendt med alt for kraftige forsikringer – afgiver deres vidnesbyrd. Der er mange andre lignende enkeltheder, som kan formindske eller ødelægge styrken i et hvilket som helst argument, som bygger på menneskers vidnesbyrd.

Citat af den skotske filosof David Hume (26. april 1711 – 25. august, 1776)