oktober 19

Gift dig, du vil fortryde det

Billede: Søren Aabye Kierkegaard

Gift dig, du vil fortryde det; gift dig ikke, du vil også fortryde det; gift dig eller gift dig ikke, du vil fortryde begge dele; enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Le ad verdens dårskaber, du vil fortryde det; græd over dem, du vil også fortryde det; le ad verdens dårskaber eller græd over dem, du vil fortryde begge dele; enten du ler ad verdens dårskaber, eller du græder over dem, du fortryder begge dele. Troe en pige, du vil fortryde det; troe hende ikke, du vil også fortryde det; troe en pige eller troe hende ikke, Du vil fortryde begge dele; enten du troer en pige eller du ikke troer hende, Du vil fortryde begge dele. Hæng dig, du vil fortryde det; hæng dig ikke, du vil også fortryde det; hæng dig eller hæng dig ikke, Du vil fortryde begge dele; enten du hænger dig, eller du ikke hænger dig, du vil fortryde begge dele. Dette, mine herrer, er indbegrebet af al Leve-Viisdom.

Citat af Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 – 11. november 1855) fra bogen Enten – Eller

I 2013 er det 200 året for Søren Kierkegaards fødsel og fejres i Danmark, se bl.a. Kierkegaard 2013

august 14

Søren Kierkegaard om at have tralvt

Dette visdomsord/citat er lidt anderledes end mange andre. Det er taget fra en diskussion som Søren Kierkegaard lavede ved, at skabe fire personligheder. Dette citat er, hvor æstetikeren ironisere over spidsborgeren/den spidsborgerlige tilværelse.

Billede: Søren Aabye Kierkegaard
Billede: Søren Aabye Kierkegaard

Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i denne verden, at være en mand, der er rask til sin mad og rask til sin gerning. Når jeg derfor ser en flue i det afgørende øjeblik sætter sig på en sådan forretningsmands næse, eller han bliver overstænkt af en vogn, der i endnu større hast kører ham fordi, eller Knippelsbro går op, eller der falder en tagsten ned og slår ham ihjel, da ler jeg af hjertens grund. Og hvem kan vel bare sig for at le? Hvad udretter de vel, disse travle hastværkere?

Går det dem ikke som det gik hin kone, der i befippelse over, at der var ild i huset, reddede ildtangen? Hvad mere redder de vel ud af livets store ildebrand?

Citat af den danske filosof Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855), fra bogen Enteller-Eller (1843)